+48 22 299 20 92

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin

a) Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupu towarów w sklepie internetowym korytosmakow.pl prowadzonym pod adresem internetowym www.korytosmakow.pl oraz zasady dostawy zakupionych towarów do klienta.

b) Złożenie przez klienta zamówienia na korytosmakow.pl jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje klienta do przestrzegania tychże zasad

c) Sklep korytosmakow.p prowadzony jest przez: KS Adam Korduszewski, ul. Legionów, 05-200 Wołomin, NIP: 1251099410, REGON:360388123

2. Wymagania techniczne
Do korzystania z usług korytosmakow.pl niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu "cookie".

II. ZAKUPY W KORYTOSMAKOW.PL

1. Działalność
Korytosmaków prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składać można przez stronę internetową www.korytosmakow.pl

2. Obszar działania
Korytosmakow.pl umożliwia również transport wybranych pozycji asortymentu na terenie Warszawy i okolic za pośrednictwem transportu firmowego.

3. Kupujący
Z oferty Korytosmakow.pl mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.


4. Ceny
Ceny towarów oraz koszty dostawy uwidocznione na stronie internetowej Korytosmakow.pl są cenami brutto VAT, wyrażonymi w złotych polskich.

5. Oferta handlowa
Zamówienie złożone przez Klienta stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez Korytosmakow.pl do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie Oferty w możliwym do realizacji zakresie. Obecność produktów na stronie internetowej Sklepu nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia.

6. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca
Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z obowiązującą w chwili akceptacji zamówienia przez Kupującego ceną sprzedaży, bez względu na wybrany termin dostawy.

7. Dostawa i koszty dostawy
Realizacja dostawy może być wykonana za pośrednictwem dostawców Korytosmakow.pl.
Koszt dostawy uzależniony jest od wysokości zamówienia i wynosi: 0 zł brutto w przypadku zamówień o wartości od 200 zł brutto  brutto; 30 zł brutto w przypadku zamówień o wartości poniżej 200 zł brutto. Korytosmakow.pl skontaktuje się z zamawiającym telefonicznie lub mailowo celem modyfikacji zamówienia lub jego anulowania, albo celem umówienia się na odbiór osobisty zamówienia w sklepie stacjonarnym przy ul. Legionów 52 05-200 Wołomin.

III. ZAMÓWIENIE KLIENTA

1. Składanie i akceptacja zamówienia
Zamówienie składa się wybierając z asortymentu znajdującego się na stronie internetowej korytosmakow.pl. Wkładanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "dodaj do zamówienia". Akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Potwierdź zamówienie". Realizacja zamówienia możliwa jest tylko po wcześniejszej rejestracji Klienta na stronie Korytosmakow.pl. Rejestracja wymaga podania danych osobowych, adresu, numeru telefonicznego oraz adresu e-mailowego.

2. Potwierdzenie i realizacja zamówienia
Przyjęcie zamówienia Klienta zostaje potwierdzone drogą elektroniczną poprzez wysłanie Zamawiającemu wiadomości e-mailowej. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w żądanym terminie lub w przypadku braków w asortymencie Klient zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie. W przypadku wysyłek kurierskich płatnych przelewem ostateczny koszt zamówienia zostanie przekazany mailowo lub telefonicznie.

3. Możliwość anulowania zamówienia
Klient może anulować zamówienie, jednakże musi to nastąpić nie później niż do godziny 15.00 dnia poprzedzającego dzień dostawy zamówienia. W przypadku dostawy w poniedziałek zamówienie można anulować do godz. 12.00 poprzedzającej soboty.

4. Termin realizacji dostawy
a) Termin realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta. Termin określa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego dnia i godziny dostawy na przeznaczonym do tego kalendarzu znajdującym się na podstronie finalizującej złożone zamówienie. Zamówienia na koryta biesiadne składane są z minimum dwu dniowym wyprzedzeniem.

b) Zamówienia realizowane transportem firmowym na terenie Warszawy i okolic są dostarczone we wskazanym przez Klienta dniu i godzinie.

b) W przypadku nie podania preferencji dotyczących terminu przez Zamawiającego – przybliżona godzina zostanie ustalona z Klientem mailowo lub telefonicznie.

c) Korytosmakow.pl zastrzega sobie prawo do zmiany zaproponowanej przez Zamawiającego godziny dostawy w przypadku wystąpienia problemów logistycznych, po wcześniejszym uzgodnieniu zmiany z klientem mailowo lub telefonicznie.

d) Zamawiający może również odebrać samodzielnie swoje zamówienie bezpośrednio w sklepie Koryto Smaków, 05-200 Wołomin, ul. Legionów 52 w godz. 10.00-18.00 w dni robocze oraz 9.00-14.00 w soboty.

5. Dni wolne
Korytosmaków.pl  realizuje zamówieia również  w niedziele i dni świąteczne. Korytosmakow.pl zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie technicznej możliwości zarezerwowania terminu dostawy.

6. Miejsce i termin dostarczenia zakupów
W zależności od preferencji Klienta zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres wybranego dnia w wybranym przez niego przedziale godzinowym. Termin dostawy określony w procesie akceptacji zamówienia jest wyrazem preferencji Klienta. Korytosmakow.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wybranym przez Klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.

7. Odmowa realizacji zamówień
Korytosmakow.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

a) Istnieją wyraźne trudności z ustaleniem tożsamości osoby składającej zamówienie

b) Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Korytosmakow.pl za wymagające potwierdzenia w sytuacji konieczności zmiany terminu dostawy lub składu zamówionych towarów

c) Klient nie przestrzega zasad Regulaminu

8. Faktura
a) Do zamówienia dołączana jest faktura VAT lub paragon, obejmujące dostarczane pozycje zamówienia. Klient upoważnia Korytosmakow.pl do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

b) Aby otrzymać fakturę VAT, Zamawiający zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym nazwę firmy oraz NIP

IV. PŁATNOŚCI

1. Sposoby płatności.
Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:
a) kartą płatniczą lub gotówką przy odbiorze przesyłek w obrębie aglomeracji warszawskiej

b) kartą lub gotówką przy odbiorze własnym ze sklepu Koryto Smaków, 05-200 Wołomin, ul. Legionów 52


2. Rozliczanie niedopłat lub nadpłat
Korytosmakow.pl oferuje do sprzedaży produkty o zmiennej wadze (niepaczkowane, świeżo przygotowane przed dostawą). Produkty te mają specjalną adnotację na ten temat w opisie artykułu. Wskazane przez Klienta wagi tych produktów są wagami orientacyjnymi, a pracownicy Korytosmakow.pl dołożą wszelkich starań aby finalne wagi zamówionych artykułów były maksymalnie zbliżone do tych orientacyjnych. Jeśli finalna waga paczki będzie się różnić o więcej niż 10% od zamówienia, Klient ma prawo odstąpienia od umowy. Ostateczna cena towaru o zmiennej wadze określona jest na podstawie jego rzeczywistej wagi. Zarówno waga produktu, jak i jego ostateczna cena uwidocznione są na fakturze VAT lub paragonie. Klient zamawiając produkt o zmiennej wadze akceptuje jego ostateczną cenę.

V. DOSTAWA

1. Dostawca

Dostawca zostawia zamówienie osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Klienta. Dostawca nie ma możliwości weryfikacji danych osobowych odbiorcy towaru.

2. Nieobecność klienta
W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego trakcie składania zamówienia adresem dostawy we wskazanym przedziale godzinowym, pracownik Korytosmakow.pl podejmie próbę kontaktu z klientem telefonicznie. Jeśli ustalony zostanie nowy termin dostawy, zamówienie zostanie dostarczone ponownie w nowym wyznaczonym terminie. W takim wypadku Klient zostanie obciążony podwójną opłatą za transport. Korytosmakow.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, które z przyczyn leżących po stronie Klienta staną się niemożliwe do późniejszego użytku (produktu łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp.). Klient nie może odmówić ich przyjęcia z tego powodu bez zapłaty ceny sprzedaży.

3. Odmowa przyjęcia zamówienia
Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

a) W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru, ewentualnie obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, nie później niż w terminie 3 dni od dostarczenia zamówienia, z zastrzeżeniem punktu b). W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z Korytosmakow.pl mailowo lub telefonicznie.

b) Stwierdzenie niezgodności towaru z umową powinno nastąpić nie później, niż przed upływem terminu przydatności towaru do spożycia.

c) Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane mailowo przez Klienta.

c) Korytosmakow.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

d) Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej Korytosmakow.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji
Klient korzystający z usług Korytosmakow.pl ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane. Korytosmakow.pl nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.

2. Dostarczenie wiadomości email
Korytosmakow.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, które jest spowodowane blokowaniem lub usuwaniem emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

3. Refundacje
W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, Korytosmakow.pl dokona pełnego zwrotu należnej kwoty na konto wskazane mailowo przez Klienta.

4. Dane osobowe
a) Rejestrując się w serwisie Korytosmakow.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę Korytosmakow.pl jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień oraz komunikacji z Klientem.

b) Administratorem Danych Osobowych jest Korytosmakow.pl. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

c) Dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoby, których dane zostają umieszczone w zbiorze danych mają prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich poprawiania.

d) W razie stwierdzenia niezgodności swoich danych ze stanem faktycznym, Klient może samodzielnie dokonać ich korekty na stronie internetowej korytosmakow.pl po uprzednim zalogowaniu się. Klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych poprzez wysłanie takiego żądania z konta email podanego w procesie rejestracji. Korytosmakow.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktu z Klientem w celu weryfikacji autentyczności takiego żądania.

e) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie emaili bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta oraz dotyczących technicznych zmian na jego koncie.

f) Korytosmakow.pl w żadnej sytuacji nie będzie wysyłać emaili z prośbą o weryfikację danych klienta lub o ponowne zarejestrowanie się na stronie Korytosmakow.pl przez podany w wiadomości odsyłacz do strony internetowej. Korytosmakow.pl nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Klienta danych na stronach internetowych imitujących witrynę korytosmakow.pl.


 

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych powszechnie określane jako RODO).

W celu wykonania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO, poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma KS Adam Korduszewski, ul. Legionów 52 05-200 Wołomin, NIP: PL 125-109-94-10, REGON 360388123;
  2. Odbiorcami podanych danych będą pracownicy i współpracownicy Administratora zajmujący się obsługą i realizacją zamówienia;
  3. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: KS Adam Korduszewski, ul. Legionów 52 05-200 Wołomin  lub e-mail: kontakt@korytosmakow.pl;
  4. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, oraz na potrzeby obsługi i realizacji zamówienia;
  5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na działalności w cateringu i usług gastronomicznych;
  6. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie;
  7. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
  8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia współpracy/realizacji wszelkich zobowiązań, wypełnienia ustawowego obowiązku przechowywania informacji dla celów sprawozdawczości finansowej oraz pozostałych przepisów szczegółowych z zakresu Prawa Handlowego .
  9. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;

10. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;

12. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

·         żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,

·         żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,

·         żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,

·         żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

·         przenoszenia Państwa danych osobowych,

·         wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem e-mail: kontakt@korytosmakow.pl  lub kontakt pisemny:  KS Adam Korduszewski, ul. Legionów 52 05-200 Wołomin.

 

 

Pozdrawiam serdecznie,

 

        Adam Korduszewski

   Koryto Smaków.PL

          +48 533 567 986

adam.korduszewski@korytosmakow.pl

 

 

 

Opinie Klientów

Po zjedzeniu wszystkich zapasów zamówionych na Boże Narodzenie nie mogę się doczekać kolejnych świąt.

Ryba po Grecku wyśmienita!!!  poproszę dokładkę!

Wędlinki lepsze niż własne, krokiety bardzo bogate i pachnące. Polecam